Često postavljena pitanja

Pronađite odgovore na sva pitanja koja bi Vas mogla zanimati

Koji su ciljevi projekta?

Balkan Solar Roofs je novi projekat, kojim se nastoji pružiti podrška opštinama u regionu Balkana da povećaju instalaciju solarne energije. Program nudi izgradnju kapaciteta i obuku za opštine i razvija komunikacijski paket za promovisanje solarnih instalacija u lokalnoj zajednici.

Cilj ovog ambicioznog projekta je obezbjeđivanje 500 novih solarnih krovnih instalacija do 2024. Projekat će podržati 40 područja koja se repliciraju za povećanje solarne energije u svojim gradovima putem kampanje Balkan Solar Roofs i doprijet će do kreatora politike kako bi osigurali da nacionalni okviri podržavaju građansku energiju.

Balkan Solar Roofs organizuje tri nacionalna događaja, kao i izgradnju kapaciteta po mjeri, kako bi osigurao široku političku podršku i multidisciplinarni pristup. Opštine učesnice će naučiti o različitim oblicima i prednostima urbane energije solarne zajednice, naučit će o prednostima mapiranja relevantnih lokalnih sudionika. Opštine će također razviti energetske mape lokalne zajednice koje navode ključne prilke za podršku opštini, građanima i malim i srednjim preduzećima u instaliranju solarne energije.

Energy Cities predvode program i rade sa tri pilot grada; Poreč-Parenzo (Hrvatska), Mostar (BiH) i Kragujevac (Srbija). Tehničku podršku pružaju ZEZ Green Energy Cooperative sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, te naš strateški partner na projektu, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za jugoistočnu Evropu (REIC), sa sjedištem u Sarajevu.

Balkan Solar Roofs se finansira od strane EUKI, instrumenta za finansiranje projekata njemačkog saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK) https://www.euki.de/en/

Koliko to košta?

Pridruživanje je besplatno, projekat je kreiran da pomogne opštinama na Balkanu da promovišu i omoguće nove solarne instalacije i lokalne energetske zajednice u svojim gradovima. Ako ste zainteresovani da nam se pridružite, molimo javite se.

Potrebno je da potpišete povelju i pošaljete skeniranu kopiju Ianu Turneru: contact i tada ćete dobiti link za pridruživanje alatu za poster.

 • Povećava vidljivost grada na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou
 • Unapređuje politički i gradski profil
 • Stimuliše ulaganja u lokalnu ekonomiju, povećavajući BDP i otvaranje novih radnih mesta
 • Motiviše osoblje tima, osnažuje i pomaže mladima da ostanu u zemlji. Razvija lokalno znanje, lokalnu kartu potencijalnih krovova, itd.

Opštine ili gradovi na Balkanu.

Možete popuniti podatke koji su potrebni na web stranici. Ako je Vaš grad dio kampanje, biće kontaktirani direktno, ukoliko se Vaš grad nije već prijavio, administratori web stranice će pratiti i potaknuti Vaš grad da se pridruži.

Cilj je da se što više gradova uključi u kampanju Balkan Solar Roofs, pa Vas molimo da link na web stranicu pošaljite što je moguće većem broju Vaših kontakata iz gradova.

Što ako nisam predstavnik Jednice lokalne samouprave?

Ako ste građanin ili predstavljate lokalnu firmu ili udruženje, i želite da komunicirate o solarnom krovu koji ste instalirali na svom krovu, predlažemo da kliknete na padajuću opciju u gornjem desnom uglu i izaberete „Pojedinci“.

Zatim ćete morati da popunite onlajn formular. Imajte na umu da ako živite u gradu koji je već deo Balkanskih solarnih krovova, odnosno, za sada Mostar, Kragujevac i Poreč – ali će u budućnosti biti još gradova – vaša prijava će biti poslana osobi koja vodi kampanju u gradu i oni će vas kontaktirati kako bi napravili fotografiju koju mogu koristiti za izradu postera koji će biti dodati u onlajn galeriju https://vvv.balkan-solar-roofs.eu/gallery

Ako ste iz drugog grada, a ne iz grada partnera na projektu, vaša prijava će biti poslana u Energy Cities ili REIC.

Kao organizacije koje primaju i prosljeđuju informacije, oni će vas kontaktirati da dobiju sve dodatne informacije potrebne za izradu postera i takođe pokušaju da saznaju da li će biti moguće motivisati grad u kome živite da se pridruži Balkan Solar Roofs!

Imajte na umu da ćete takođe morati da dodate detalje o vašoj lokaciji i informacije o instalaciji koju imate na svom krovu.

Kako se računa "Količina proizvedene obnovljive energije"?

Količina proizvedene obnovljive energije izračunava kada u "Adresaru" dodamo tehničke podatke o solarnoj fotonaponskoj elektrani ili za solarne kolektore (topla voda) koji ste postavili na krov.

Provode se dva različita proračuna. Jedan za solarnu fotonaponsku elektranu, a drugi za solarne kolektore (topla voda).

1. Solarna fotonaponska elektrana - upute za popunjavanje tehničkih podataka:

 • U padajućem izborniku "Tehnologija" odabrati "Fotonaponska" za monokristalne i polikristalne instalacije.
 • Potrebno upisati snagu solarne instalacije (kWp).
 • Na pitanje "Da li je solarna elektrana puštena u pogon?" odabrati odgovor "Da".
 • Dodajte datum puštanja solarne instalacije u pogon.

Proračun se može napraviti samo ako ispunite tehničke podatke o solarnoj fotonaponskoj elektrani. U nastavku je prikazan primjer sa ispunjenim podacima:                 

Proračun količine obnovljive energije za solarnu fotonaponsku elektranu:

Količina proizvedene obnovljive energije = ''Specifična fotonaponska izlazna snaga'' x ukupno instalirana snaga elektrane u kW (tj. snaga solarnog krova) x ukupan broj dana rada (u funkciji)

Globalni solarni atlas dostupan na linku: https://globalsolaratlas.info pruža podatke o ''specifičnoj fotonaponskoj izlaznoj snazi''. Potrebni podaci se lako mogu pronaći za sve gradove koji će se pridružiti inicijativi, a dole navedeni brojčani pokazatelji koriste se za naša 3 pilot grada:

 • Poreč-Parenzo: 3,833 kWh/kWp dnevno
 • Mostar: 3,871 kWh/kWp dnevno
 • Kragujevac: 3,532 kWh/kWp dnevno

Način prikupljanja podataka za Grad Poreč-Parenzo:

2. Solarni kolektori (topla voda) - proračun je drugačiji, zahtjeva od korisnika da ispuni različite podatke, u nastavku uputa za popunjavanje tehničkih podataka:

Za ovaj proračun bitan je podatak o površini sunčanog krova u m2:

Ukupno proizvedena solarna energija = ((direktno sunčevo zračenje x faktor efikasnostii solarne toplinske ploče (zadano 70%) x površina solarne toplinske ploče)/365) x ukupan broj dana rada (u funkciji)

„Direktno sunčevo zračenje“ preuzeto je iz izvora Globalnog solarnog atlasa https://globalsolaratlas.info za sve gradove koji sudjeluju u projektu, a nastavku su prikazani brojčani pokazatelji za tri pilot grada:

 • Poreč-Parenzo: 1.475 kWh/m2 godišnje
 • Mostar: 1.470 kWh/m2 godišnje
 • Kragujevac: 1.240 kWh/m2 godišnje

Način prikupljanja podataka za Grad Mostar:

Koriste se podaci zadanog prosječnog faktora efikasnosti od 70% uzimajući u obzir da se proizvode različiti tipovi solarnih toplinskih panela koji mogu varirati između 60–85% efikasnosti i precizne je podatke teško dobiti.

Proračun ušteda CO2 je baziran na iznosima proizvedene obnovljive energije izračunate za solarne panele i solarne kolektore

Ušteda CO2 = Proizvedena obnovljiva energija x faktor energijskog miksa mreže 

Za faktore energijskog miksa mreže koristimo faktore primarne energije koji se dobivaju s web stranice https://app.electricitymaps.com. Koristimo podatke o potrošnji u zemljama u proteklih 5 godina, a u nastavku su navedeni podaci koje trenutno koristimo za tri pilot grada:

 • Hvratska: 0,000305 tCO2/kWh
 • Bosna and Hercegovina: 0,000574 tCO2/kWh
 • Srbija: 0,000556 tCO2/kWh

U nastavku je snimka zaslona koja pokazuje kako koristimo ove brojke.

Osnovna brojka koju koristimo za izračun je ukupna proizvedena energija koja se zatim množi sa cijenom električne energije, kao što je prikazano u nastavku

Ušteđeno do sada = Ukupna proizvedena energija x cijena električne energije

Cijene električne energije preuzete su s web stranice https://countryeconomy.com/energy-and-environment/electricity-price-household. U nastavku su cifre koje se trenutno koriste, a bit će ažurirane ako nam se pridruže gradovi iz drugih zemalja:

 • Hrvatska: 0,1354 €/kWh
 • Bosna i Hercegovina: 0,0887 €/kWh
 • Srbija: 0,0808 €/kWh

U nastavku je snimka zaslona koja prikazuje kako su dobivene brojke za Bosnu i Hercegovinu.

Za potrebe ovog proračuna koristimo brojke koje se odnose na ušteđen CO2 i provodimo sljedeći izračun: 

Količina emisije ugljičnog dioksida (CO2) neutralizirana sadnjom stabala = ((smanjenja emisija ugljičnog dioksida (CO2) / ukupni broj dana) x 365) / CO2 neutraliziran 1 stablom,  tj. 0,024

Brojka 0,024 za 1 stablo CO2 kompenzacije potječe iz sljedećeg linka   https://www.encon.eu/en/calculation-co2-offsetting-trees

Početni koraci koje trebate napraviti u alatu za kreiranje postera?

Kao grad prvo se trebate registrovati klikom na opciju Pridruži se i karticu Gradovi (https://www.balkan-solar-roofs.eu/join/city) i ako niste sigurni šta dalje kliknite na FAQ - Kampanja za gradove/Što trebam učiniti da se pridružim kampanji? Nakon što se registrirate, dobit ćete svoju lozinku (ovo može potrajati neko vrijeme) i trebate otići u gornji lijevi kut web stranice www.Balkan-solar-roofs.eu  i kliknuti na Prijava, Dodaj svoje korisničko ime i lozinku.

Kada se prijavite, stići ćete na ovu početnu stranicu (imajte na umu da je ovo ona za grad Mostar – za vas će imati naziv vašeg grada kojeg ste registrovali).

Prva stvar koju treba da uradite je da promenite lozinku

Ako kliknete na Uredi detalje o gradu, moći ćete da dodate informacije i o svom gradu na svom nacionalnom jeziku i da uključite fotografije svog grada. Imajte na umu da je to moguće učiniti na engleskom, hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku.

Takođe, možete dodati sve dokumente koji su povezani sa vašim gradom, uključujući sve komunikacione dokumente koje će drugi gradovi, koji su dio kampanje Balkan Solar Roofs, smatrati korisnim, klikom na Uredi podatke i dokumenta o gradu. Zabilježite jezik na kojem su dokumenti dostupni.

Ako imate gradske zgrade ili građane koji žele da naprave poster svog solarnog krova i imaju dostupnu fotografiju visokog kvaliteta, imajte na umu da ćete prvo morati da kliknete na dodaj novi zapis u adresaru.

Moraćete da dodate sljedeće detalje – zvjezdica označava polja koja su obavezna za popunjavanje.

Kada dodate kontakt, sačuvajte ga i primjetite da je moguće napraviti poster samo ako dodate geografsku lokaciju ove osobe ili javne zgrade sa solarnim krovom.

Imajte na umu da ako osoba nije dala saglasnost za djeljenje lokacije, izaberite opciju skrivenu. Jedan kontakt može imati više lokacija.

Ovo se može uraditi dodavanjem adrese ili preciziranjem mjesta na mapi.

Ako je građanin došao u Vašu kancelariju, biće veoma korisno da prikupite neke tehničke informacije u vezi sa solarnom instalacijom.

Ovo uključuje neke tehničke informacije kao što je tip tehnologije:

 • Fotonaponska
 • Termalna (topla voda)
 • Ostalo

Kada adresa bude sačuvana, moći ćete da kliknete na "Dodaj novi poster"

Zatim morate da izaberete sliku, tj. fotografiju koju želite da dodate na poster – po mogućnosti sliku zgrade i solarnog krova sa ljudima koji su na neki način povezani sa solarnim panelima.

Pokušajte da dodate sliku najvišeg mogućeg kvaliteta. Ovo će vam onda omogućiti da kreirate velike postere za štampanje. Imajte na umu da imate izbor da napravite poster u pejzažnom ili portretnom formatu ili za društvene medije (niži kvalitet) i u formatima A2/3/4 ili B2/3/4.

Takođe postoji veliki izbor za logo Balkan Solar Roofs. Logo je trenutno dostupan na albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom i srpskom jeziku (latinica i ćirilica). Svaka zemlja će imati svoj nacionalni jezik, plus engleski, kao opciju.