O PROJEKTU

Balkan Solar Roofs (Balkanski Solarni Krovovi) je program koji finansira EUKI koji ima za cilj da omogući i inspiriše 500 novih solarnih krovnih instalacija u balkanskim gradovima do 2024. Projekat se pilotira u tri grada - Poreč-Parenzo (Hrvatska), Mostar (BiH) i Kragujevac (Srbija ) i primjenjuje se u 40 balkanskih gradova.

Energy Cities koordinira program uz doprinos i podršku REIC -a /Regionalnog edukativno-informacionog centra za održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi sa sjedištem u Sarajevu. ZEZ zelena energetska zadruga sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, ugovorena je da podrži tim svojom stručnošću u specifičnim aktivnostima.

7335.862 + T
CO2 spašeno
€  1606310 +
Ušteđeno do sada
15 + GWh
Obnovljive energije do sada
2482
Ekvivalent krovova
338843 +
CO2 ekvivalent u stablima
Partneri projekta
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime