Uslovi Korištenja

Izdavač web stranice.

Energy Cities
2 chemin de Palente
25000 Besançon – France
Tel.: + 33 (0)3 81 65 36 80
https://energy-cities.eu

Energy Cities je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa francuskim zakonom o udruženjima od 1901. godine.

SIRET No: 379 716 764 00012 – CODE APE / NAF: 9499Z

Uvjeti upotrebe

Ovaj sajt je dostupan putem URL adrese https:// www.balkan-solar-roofs.eu/ i funkcioniše u skladu sa francuskim zakonodavstvom. Upotreba ovog web sajta regulisana je sljedećim uslovima. Koristeći ovaj sajt, priznajete da ste pročitali i prihvatili ove uslove. Oni se mogu mjenjati u bilo koje vrijeme i bez obavještenja od strane Energy Cities-a. Energy Cities ne može biti odgovoran na bilo koji način za neprimerenu upotrebu usluge.

Odgovornost za uređivanje

Energy Cities
2 chemin de Palente
25000 Besançon – France
Tel.: + 33 (0)3 81 65 36 80
https://energy-cities.eu

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane na web stranici su što tačnije, a web stranica se periodično ažurira, ali ipak može sadržavati netačnosti, izostanke ili nedostatke. Ako pronađete nedostatak, grešku ili što se čini kao kvar, molimo vas da nas obavijestite putem obrasca za kontakt na web stranici, opisujući problem što preciznije (navodeći na koju stranicu se odnosite, pokretačku akciju, vrstu hardvera ili preglednika korištenog itd.).

Sve preuzete sadržaje korisnik preuzima na svoj rizik i pod svojom isključivom odgovornošću. Stoga Energy Cities ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu na korisnikovom računaru ili gubitak podataka nakon preuzimanja.

Sve slike na ovoj web stranici nisu ugovorne.

Energy Cities neće prihvatiti odgovornost za hipertekstualne linkove sadržane na ovoj web stranici i vodeće do drugih resursa na internetu.

SPOROVI

Ovi uvjeti su regulirani francuskim zakonom, a bilo koji spor ili neslaganje koji može proizaći iz njihove interpretacije ili izvršenja bit će predano isključivoj nadležnosti francuskog suda u sudskoj jedinici u kojoj Energy Cities ima registrirano sjedište. Referentni jezik za rješavanje bilo kojeg spora je francuski.

PRAVO NA PRISTUP, ISPRAVAK, IZMJENU I BRIŠENJE

U skladu s ovim zakonom, korisnici imaju pravo pristupa, ispravka, izmjene i brisanja svojih osobnih podataka. Više informacija o ovom predmetu dostupno je na našoj web stranici posvećenoj našoj politici privatnosti.

POVERLJIVOST

Vaši osobni podaci su povjerljivi i neće se objavljivati trećim stranama bez vašeg pristanka.

INTELLEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi sadržaji na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na grafiku, slike, tekstove, videe, animacije, zvukove, logotipe, GIFove i ikone, kao i njihovo formatiranje su isključivo vlasništvo Balkanskog projekta Solar Roofs, izuzev žiga, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerima ili autorima.

Bilo kakvo reproduciranje, distribucija, izmjena, prilagodba, prenos ili objavljivanje, čak i djelimično, ovih elemenata, je strogo zabranjeno bez izričite pismene saglasnosti Energy Cities-a. Ova reprodukcija ili prikazivanje, na bilo koji način, predstavlja prekršaj kažnjiv prema člancima L.3335-2  francuskog Zakonika o intelektualnom vlasništvu. Ne poštivanje ove zabrane predstavlja kršenje koje može uzrokovati građansku i kaznenu odgovornost kršitelja. Osim toga, vlasnici kopiranog sadržaja mogu poduzeti pravne korake protiv vas.

Energy Cities također je vlasnik "prava proizvođača baza podataka" navedenih u Knjizi III, Naslov IV francuskog zakona o intelektualnom vlasništvu (Zakon br. 98-536 od 1. srpnja 1998.) vezanih za autorska i baze podataka.

Korisnici i posjetitelji web stranice mogu postaviti hiperlink na ovu web stranicu. Otvaranje ove web stranice unutar okvira ("framing") je zabranjeno, osim s izričitim prethodnim dopuštenjem Energy Cities.

Za bilo koje zahtjeve za dozvolom ili informacije, molimo kontaktirajte ian.turner [AT] energy-cities.eu

Također, izgled ove web stranice zahtijeva korištenje vanjskih izvora slika čiji smo prava osigurali ili čija su prava uporabe otvorena.

Slike integrirane na ovoj web stranici ili su vlasništvo Energy Citiesa ili su slobodne od licenci osim ako nije drugačije naznačeno i dostupne su pod licencom Creative Commons

Web design

Studio Mašina,

Svibovac 7, 10000 Zagreb, Croatia

Luka Borčić

 +385 (0) 923341416

lukadborcic [AT] gmail.com

Web development

Arnet digital

SR Njemačke 6, 10020 Zagreb, Croatia.

Agim Ramqaj

+385992915500 /

arnet.digital

agim [AT] arnet.digital