Pridružite se Mostaru, Poreču i Kragujevcu

Radite li za lokalnu vlast u Balkanskoj regiji? Želite li promovirati razvoj solarnih energija u vašem gradu? Tada je Balkanska kampanja solarnih krovova idealna za vas.

© Copyright author

Informacije o gradu

Kao prvi korak, trebamo neke osnovne informacije o vašem gradu, kontakt osobi i kontakt podacima. Nakon što ste nam dostavili potrebne informacije, poslat ćemo Vam povelju Balkanskih solarnih krovova. Trebate staviti potpis na ovu povelju, skenirati je i poslati nam je kako biste se službeno pridružili kampanji.