O Projektu

Projekt Balkan Solar Roofs financiran je u sklopu Europske Klimatske Inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK), a cilj mu je potaknuti i omogućiti realizaciju 500 novih sunčanih krovova u gradovima na području Balkanskog poluotoka u periodu do 2024. godine.

Pilot područja provedbe projektnih aktivnosti su Gradovi: Poreč-Parenzo (Hrvatska), Mostar (Bosna i Hercegovina) i Kragujevac (Srbija). Projekt za cilj ima podržati 40 Jedinica lokalne samouprave koje žele replicirati proces povećanja solarne energije u njihovim mjestima i gradovima putem projekta Balkan Solar Roofs.

Projekt se provodi pod vodstvom međunarodnog udruženja "Energy Cities", uz doprinos i podršku Regionalnog centra za obrazovanje i informiranje o održivom razvoju za Jugoistočnu Europu - REIC (Sarajevo).

Zelena Energetska Zadruga - ZEZ (Hrvatska) sa sjedištem u Zagrebu, osigurava gradovima stručno-tehničku podršku u području korištenja sunčeve energije.

13032.561 + T
CO2 spašeno
€  2901067 +
Ušteđeno do sada
28 + GWh
Obnovljive energije do sada
3328
Ekvivalent krovova
421233 +
CO2 ekvivalent u stablima
Partneri projekta
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime
Image © dreamstime