O Nama

Projekt Balkan Solar Roofs financiran je u sklopu Europske Klimatske Inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK), a cilj mu je potaknuti i omogućiti realizciju 500 novih sunčanih krovova u gradovima na području Balkanskog poluotoka u periodu do 2024. godine.

Pilot područja provedbe projektnih aktivnosti su Gradovi: Poreč-Parenzo (Hrvatksa), Mostar (Bosna i Hercegovina) i Kragujevac (Srbija), a proširuje u 40 balkanskih gradova.

Projekt se provodi pod vodstvom međunarodnog udruženja ''Energy Cities'’, uz doprinos i podršku Regionalnog centra za obrazovanje i informiranje o održivom razvoju za Jugoistočnu Europu - REIC (Sarajevo).

Zelena Energetska Zadruga - ZEZ (Hrvatska) sa sjedištem u Zagrebu, osigurava gradovima stručno-tehničku podršku u području korištenja sunčeve energije.