Često postavljena pitanja

Pronađite odgovore na sva pitanja koja bi vas mogla zanimati

Koji su ciljevi projekta?

„Balkan Solar Roofs“ novi je projekt koji pruža podršku Jedinicama lokalne samouprave na području Balkanskog poluotoka s ciljem povećanja korištenja solarne energije. Istovremeno program razvija komunikacijski paket za promicanje solarnih instalacija u lokalnoj zajednici, s ciljem informiranja i poticanja građana na instalaciju solarnih (fotonaponskih) elektrana i solarnih termalnih sustava (topla voda) na krovove svojih domova.

Ovaj ambiciozni projekt ima za cilj potaknuti 500 novih solarnih krovova u periodu do 2024. godine. Projekt za cilj ima podržati 40 Jedinica lokalne samouprave koje žele replicirati proces povećanja solarne energije u njihovim mjestima i gradovima putem projekta „Balkan Solar Roofs“, te će uključiti inicijatore/pokretače politika kako bi osigurali da nacionalni zakonodavni okviri podržavaju građansku energiju.

Projekt “Balkan Solar Roofs” organizirati će tri nacionalna događaja, kao i izgradnju kapaciteta kako bi se osigurala široka politička podrška i multidisciplinarni pristup. Jedinice lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu educirati će se o različitim oblicima i prednostima građanske urbane solarne energije, te o prednostima mapiranja relevantnih lokalnih dionika. Razviti će također planove energetskog razvoja lokalne zajednice koji ocrtavaju ključne prilike za podršku Jedinicama lokalne samouprave, građanima te malim i srednjim poduzećima u korištenju solarne energije.

Međunarodno udruženje „Energy Cities“ vodi projekt sa tri pilot grada: Grad Poreč-Parenzo (HR), Grad Mostar (BiH) i Grad Kragujevac (SRB). Tehničku podršku osigurava Zelena Energetska Zadruga (ZEZ) sa sjedištem u Zagrebu, i strateški partner na projektu, Regionalni centar za obrazovanje i informiranje o održivom razvoju za jugoistočnu Europu (REIC) sa sjedištem u Sarajevu.

Projekt „Balkan Solar Roofs“ financiran je u okviru Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK). https://vvv.euki.de/en

Dali je pridruživanje inicijativi besplatno?

Za članstvo u inicijativi ne plaća se članarina. Osmišljeno je na način da podrži Jedinice lokalne samouprave na području Balkanskog poluotoka kako bi mogle samostalno promovirati i osigurati nove sunčane krovove i lokalne energetske zajednice u svojim gradovima.

Ako ste zainteresirani pridružiti nam se, kontaktirajte nas.

1 - Na vrhu početne stranice iz padajućeg izbornika „Pridruži se“ odaberite „Gradovi“.

2 - Popunite obrazac, uz napomenu da podaci označeni sa zvjezdicom (*) su obavezni.

3 - Nakon popunjavanja obrasca, putem e-pošte zaprimiti ćete povelju projekta „Balkan Solar Roofs“. Povelju ovjerava predstavnik Jedinice lokalne samouprave, a kopiju vratite nama putem e-pošte.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim postupku, slobodno pošaljite poruku na;  contact.

Prednosti pridruživanje inicijativi;

 • Povećava se vidljivost grada/općine na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini
 • Poboljšava se politička i razvojna strategija grada/općine
 • Potiče ulaganja, jača lokalna gospodarstva i doprinosi otvaranju novih radnih mjesta
 • Motivira djelatnike grada/općine, osnažuje mlade i zadržava u zemlji
 • Osnažuje se lokalno znanje, potiče identifikacija i mapiranje krovova na koje bi se mogla instalirati solarna (fotonaponska) elektrana, itd.

Inicijativi projekta “Balkan Solar Roofs” mogu se pridružiti sve zainteresirane Jedinice lokalnih samouprava na području Balkanskog poluotoka.

Više o postupku sudjelovanja u inicijativi možete pronaći u Često postavljena pitanja (ČPP) koja se odnose na ​​građane i poslovne subjekte.

Ako se grad pridružio inicijativi izravno ćemo Vas kontaktirati. Ukoliko se grad nije prijavio i pridružio inicijativi, administratori internet stranice popratiti će Vas i potaknuti grad da se pridruži.

Cilj projekta “Balkan Solar Roofs” je potaknuti što više gradova i mjesta da se uključe u inicijativu. Promociji inicijative možete pridonijeti dijeljenjem poveznice (link) službene web stranice projekta sa svojom mrežom, promovirati inicijativu na društvenim medijima, možete kontaktirati predstavnike Jedinice lokalne samouprave, itd.

Što mogu ako nisam predstavnik Jedinice lokalne samouprave?

Ukoliko ste građanin ili predstavljate lokalnu tvrtku ili udrugu, možete sudjelovati u inicijativi kao pojedinac, te promovirati pozitivne učinke o instalaciji solarne (fotonaponske) elektrane ili o solarnom termalnom sustavu (topla voda) koji ste postavili na sunčane krovove svojih objekata.

1 - Na vrhu početne stranice iz padajućeg izbornika „Pridruži se“ odaberite „Pojedinci“.

2 - Popunite obrazac, uz napomenu da su polja označena zvjezdicom (*) obavezna.

Ukoliko živite u jednom od 3 pilot grada Poreč-Parenzo, Mostar i Kragujevac koji su dio projekta “Balkan Solar Roofs” ili u gradu koji će se pridružiti inicijativi, Vaša prijava proslijediti će se osobi koja vodi inicijativu u gradu, a oni će Vas povratno kontaktirati i obavijestiti o daljnjim aktivnostima, te na koji način možete sudjelovati u izradi postera objavljenih u galeriji: https://www.balkan-solar-roofs.eu/hr/gallery.

Ukoliko niste iz grada partnera na projektu, Vašu prijavu zaprimiti će voditelj projekta “Energie Cities” ili strateški partner "REIC".

Kao organizacije koje vode projekt, kontaktirati će Vas, te obavijestiti kako možete sudjelovati u izradi postera i dali grad/mjesto u kojemu živite se planira pridružiti inicijativi “Balkan Solar Roofs”. Ako grad/mjesto u kojem živite se nije pridružio inicijativi dobiti ćete smjernice na koji način možete motivirati predstavnike Jedinice lokalne samouprave.

Napominjemo da za sudjelovanje u izradi postera potrebno je podijeliti podatke o lokaciji sunčanog krova na kojemu postavljate solarnu elektranu.

Kako se računa "Količina proizvedene obnovljive energije"?

Količina proizvedene obnovljive energije izračunava se kada u "Adresaru" dodamo tehničke podatke o solarnoj fotonaponskoj elektrani ili za solarne termalne sustave (topla voda) koji ste postavili na krov.

Provode se dva različita izračuna. Jedan za solarnu fotonaponsku elektranu, a drugi za solarne termalne sustave (topla voda).

1. Solarna fotonaponska elektrana - upute za popunjavanje tehničkih podataka:

 • U padajućem izborniku "Tehnologija" odabrati "Fotonaponska" za monokristalne i polikristalne instalacije.
 • Potrebno upisati snagu solarne instalacije (kWp).
 • Na pitanje "Da li je solarna elektrana puštena u pogon?" odabrati odgovor "Da".
 • Dodajte datum puštanja solarne instalacije u pogon.

Izračun se može napraviti samo ako ispunite tehničke podatke o solarnoj fotonaponskoj elektrani. U nastavku je prikazan primjer sa ispunjenim podacima:                 

Izračun količine obnovljive energije za solarnu fotonaponsku elektranu:

Količina proizvedene obnovljive energije = ''Specifična fotonaponska izlazna snaga'' x ukupno instalirana snaga elektrane u kW (tj. snaga solarnog krova) x ukupan broj dana rada (u funkciji)

Globalni solarni atlas dostupan na poveznici: https://globalsolaratlas.info pruža podatke o ''specifičnoj fotonaponskoj izlaznoj snazi''. Potrebni podaci se lako mogu pronaći za sve gradove koji će se pridružiti inicijativi, a niže navedeni brojčani pokazatelji koriste se za naša 3 pilot grada:

 • Poreč-Parenzo: 3,833 kWh/kWp dnevno
 • Mostar: 3,871 kWh/kWp dnevno
 • Kragujevac: 3,532 kWh/kWp dnevno

Način prikupljanja podataka za Grad Poreč-Parenzo:

2. Solarni termalni sustavi (topla voda) - izračun je drugačiji, zahtjeva od korisnika da ispuni različite podatke, u nastavku uputa za popunjavanje tehničkih podataka:

Za ovaj izračun bitan je podatak o površini sunčanog krova u m2:

Ukupno proizvedena solarna energija = ((direktno sunčevo zračenje x faktor učinkovitosti solarne toplinske ploče (zadano 70%) x površina solarne toplinske ploče)/365) x ukupan broj dana rada (u funkciji)

„Direktno sunčevo zračenje“ preuzeto je iz izvora Globalnog solarnog atlasa https://globalsolaratlas.info za sve gradove koji sudjeluju u projektu, a nastavku su prikazani brojčani pokazatelji za tri pilot grada:

 • Poreč-Parenzo: 1.475 kWh/m2 godišnje
 • Mostar: 1.470 kWh/m2 godišnje
 • Kragujevac: 1.240 kWh/m2 godišnje

Način prikupljanja podataka za Grad Mostar:

Koriste se podaci zadanog prosječnog faktora učinkovitosti od 70% uzimajući u obzir da se proizvode različiti tipovi solarnih toplinskih panela koji mogu varirati između 60–85% učinkovitosti i precizne je podatke teško dobiti.

Brojčani pokazatelji količine emisije ugljičnog dioksida (CO2) za solarne fotonaponske elektrane i za solarne termalne sustave (topla voda) temelje se na podacima "Proizvedene količine obnovljive energije", a računa se na slijedeći način:

Ušteđen CO2 =  Proizvedena količina obnovljive energije x faktor emisije mreže 

Faktor emisije mreže odnosi se na faktor emisije CO2 (tCO2/MWh) koji će biti povezan sa svakom jedinicom električne energije koju daje elektroenergetski sustav. Koriste se faktori primarne energije dobivene iz izvora: https://app.electricitymaps.com.

Koristimo petogodišnje podatke o potrošnji po zemlji, a niže navedeno su podaci koji se trenutno koriste za 3 pilot grada:

 • Hrvatska: 0,000305 tCO2/kWh
 • Bosna i Hercegovina: 0,000574 tCO2/kWh
 • Srbija: 0,000556 tCO2/kWh

Način na koji se prikazuju dobiveni rezultati:

Podjednako kao i za izračun brojčanog pokazatelja ukupne količine emisije ugljičnog dioksida CO2.

Izračun je prikazan u nastavku:

Ukupna vrijednost uštede = Ukupna količina proizvedene solarne energije x cijena električne energije

Cijena električne energije preuzeta je sa poveznice:  https://countryeconomy.com/energy-and-environment/electricity-price-household. Cijene su iskazane pojedinačno za svaku zemlju. Brojčani pokazatelji za zemlje pilot gradova na projektu:

 • Hrvatska: 0,1354 €/kWh
 • Bosna i Hercegovina: 0,0887 €/kWh
 • Srbija: 0,0808 €/kWh

Podaci će se ažurirati pridruživanjem gradova iz ostalih zemalja na projektu Balkan Solar Roofs.

Način na koji su prikupljeni podaci za Hrvatsku:

Uz pomoć brojčanog pokazatelja dobivenog iz podatka o ušteđenom CO2, a izračun se provodi na sljedeći način:

Količina emisije ugljičnog dioksida (CO2) kompenzirana sadnjom stabala = (Smanjena emisija CO2 / ukupni broj dana sunčane elektrane u funkciji x 365) / CO2 kompenziran 1 stablom,  tj. 0,024

Brojčani rezultat 0,024 dobiven je iz izvora https://www.encon.eu/en/calculation-co2-offsetting-trees

Zaključak:

 • Godišnja stopa kompenzacije CO2 varira od 21,77 kg CO2/stablu do 31,5 kg CO2/stablu.
 • Za kompenzaciju 1 tone CO2 potrebno je 31 do 46 stabala.
 • U Europi ima 300 do 500 stabala po hektaru.
 • Izračun brojčanog pokazatelja na web stranici "Encon.eu" određen je stopom od 24 kg CO2/stablu i prosječno 500 stabala po hektaru.
 • Za 1 hektar šume imamo izračun: 500 stabala x 24 kg CO2/stablu = 12.000 kg kompenziranog CO2, odnosno 12 tona CO2/hektaru.
Kako se koristi alat za izradu postera?

Upute za korištenje alata za izradu postera:

 • kao predstavnici grada/mjesta, prvo se trebate prijaviti na službenoj internet stranici projekta “Balkan Solar Roofs”
 • na vrhu početne stranice u padajućem izborniku “Pridruži se” odabrati “Gradovi” (https://www.balkan-solar-roofs.eu/hr/join/city). 
 • ako niste sigurni što učiniti sljedeće, posjetite Često postavljena pitanja (ČPP) – Inicijativa za gradove/Kako se mogu pridružiti inicijativi?
 • Nakon prijave, dobiti ćete zaporku (lozinku) kroz nekoliko dana.

Kada dobijete zaporku potrebno je putem poveznice: https://www.balkan-solar-roofs.eu/hr/user/signin ponovno se prijaviti, odnosno upisati svoje korisničko ime i zaporku.

Nakon prijave, otvoriti će se odredišna stranica i prikazati naziv grada kojeg ste registrirali.

Prvo što trebate učiniti je promijeniti zaporku (lozinku).

“Uredi detalje grada” - možete dodati informacije o svom gradu i objaviti fotografije. Dostupni jezici su engleski, hrvatski, srpski i bosanski jezik.

“Uredi resurse grada” - možete dodati bilo koji dokument koji će biti koristan drugim gradovima da se pridruže inicijativi.

Obavezno navedite na kojem je jeziku dostupan.

Ukoliko želite za objekte javne ustanove ili za građane izraditi prvi poster sunčanog krova, najprije u Izborniku otvorite novi kontakt odabirom "Dodaj novi zapis" u Adresar.

Za izradu postera koristite fotografiju sunčanog krova dobre kvalitete.

Popunite polja osnovnim podacima – polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.

Nakon izrade novog kontakta, spremite podatke. Izrada postera moguća je samo ako dodate lokaciju sunčanog krova (javne ustanove ili od građana) na kojemu se postavlja solarna elektrana.

Ukoliko korisnik nije pristao na dijeljenje svoje lokacije, odaberite skrivenu opciju. 

Jedan kontakt može imati više lokacija sunčanog krova. Postere možete izraditi dodavanjem nove adrese ili u Izborniku "Uredi lokacije" odaberite "Dodaj lokaciju" na karti.

 

Od građana korisno je prikupiti tehničke podatke o solarnoj fotonaponskoj elektrani ili o solarnom termalnom sustavu (topla voda), a dostupnim podacima ispuniti obrazac.

Molim popuniti polje sa podacima o vrsti tehnologije:

 • Fotonaponska
 • Termalna (topla voda)
 • Ostalo

Nakon što je lokacija spremljena, možete odabrati “Dodaj novi poster”.

Odaberite fotografiju koja će se koristiti za izradu postera – poželjne su fotografije objekta i sunčanog krova sa osobama koji su povezane sa prikazanom solarnom instalacijom.

Objavite fotografiju najbolje kvalitete. To će vam omogućiti izradu velikih postera za ispis. Postere možete izraditi u pejzažnom ili portretnom formatu, niže kvalitete za društvene medije i u formatima A2/3/4 ili B2/3/4.

Na raspolaganju je veliki izbor vizualnog identiteta projekta “Balkan Solar Roofs”. Vizualni identitet trenutno je dostupan na albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom i srpskom jeziku (latinica i ćirilica). Svaka država će imati svoj nacionalni jezik, sa dodatnom opcijom engleskog jezika.