Često postavljena pitanja

Pronađite odgovore na sva pitanja koja bi vas mogla zanimati

Koji su ciljevi projekta?

Balkan Solar Roofs je novi projekat podrške opštinama u regionu Balkana da povećaju instaliranje solarne energije. Program nudi izgradnju kapaciteta i obuku za opštine i razvija komunikacioni paket za promovisanje solarnih instalacija u lokalnoj zajednici.

Ovaj ambiciozni projekat ima za cilj da omogući 500 novih instalacija solarnih krovova do 2024. Projekat će podržati 40 područja koja se repliciraju za povećanje solarne energije u svojim gradovima putem kampanje Balkan Solar Roofs i dopreće do kreatora politike kako bi se uverili da nacionalni okviri podržavaju energija građana.

Balkan Solar Roofs organizuje tri nacionalna događaja, kao i izgradnju kapaciteta po meri, kako bi obezbedila široku političku podršku i multidisciplinarni pristup. Opštine učesnice će naučiti o različitim oblicima i prednostima urbane energije solarne zajednice, naučiće o prednostima mapiranja relevantnih lokalnih aktera. Opštine će takođe razviti energetske mape lokalne zajednice koje navode ključne mogućnosti za podršku opštini, građanima i malim i srednjim preduzećima u instaliranju solarne energije.

Energy Cities predvode projekat i rade sa tri pilot grada: Poreč-Parenzo (Hrvatska), Mostar (BiH) i Kragujevac (Srbija). Tehničku podršku pružaju ZEZ Green Energi Cooperative sa sedištem u Zagrebu, Hrvatska, i strateški partner na projektu, Regionalni edukacijski i informacioni centar za održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi (REIC) sa sedištem u Sarajevu.

Balkan Solar Roofs finansira EUKI, instrument za finansiranje projekata nemačkog saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske akcije (BMWK) https://vvv.euki.de/en

Koja je cena pridruživanja kampanji?

Besplatna je i dizajnirna da pomogne opštinama na Balkanu da promovišu i omoguće nove solarne instalacije i lokalne energetske zajednice u svojim gradovima.

Ako ste zainteresovani da nam se pridružite, kontaktirajte nas.

Kliknite na opciju padajućeg menija u gornjem desnom uglu i izaberite „Gradovi“.

Molimo vas da popunite formular. Imajte na umu da je obavezno popuniti informacije gde postoji zvezdica. Nakon što popunite formular, dobićete e-poštom sa poveljom Balkan Solar Roofs koju će vaša administracija morati da potpiše skenirano i zatim pošalje nazad.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim procesom, ne ustručavajte se da pošaljete poruku na contact.

 • Povećava vidljivost grada na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou
 • Dobro za politički i gradski imidž
 • Stimuliše ulaganja u lokalnu privredu, podstičući BDP i otvaranje novih radnih mesta
 • Motiviše zaposlene, osnažuje i pomaže da se mladi ljudi zadrže u zemlji.
 • Razvija lokalno znanje, lokalnu mapu potencijalnih krovova itd

Opštine ili gradovi na Balkanu

Pogledajte pitanja koja se tiču građana i privrede. Ako je vaš grad deo kampanje, biće direktno kontaktirani, ako se vaš grad već nije prijavio, administratori veb stranice će pratiti i podsticati vaš grad da se pridruži.

Cilj je da se što više gradova uključi u kampanju Balkanskih solarnih krovova, pa vas molimo da pošaljite link na veb stranicu što većem broju svojih gradskih kontakata.

Šta ako nisam predstavnik grada?

Ako ste građanin ili predstavljate lokalnu firmu ili udruženje, i želite da komunicirate o solarnom krovu koji ste instalirali na svom krovu, predlažemo da kliknete na padajuću opciju u gornjem desnom uglu i izaberete „Pojedinci“.

Zatim ćete morati da popunite onlajn formular. Imajte na umu da ako živite u gradu koji je već deo Balkanskih solarnih krovova, odnosno, za sada Mostar, Kragujevac i Poreč – ali će u budućnosti biti još gradova – vaša prijava će biti poslata osobi koja vodi kampanju u gradu i oni će vas kontaktirati kako bi napravili fotografiju koju mogu koristiti za izradu postera koji će biti dodat u onlajn galeriju https://vvv.balkan-solar-roofs.eu/gallery

Ako ste iz drugog grada, a ne iz grada partnera na projektu, vaša prijava će biti poslata u Energy Cities ili REIC.

Kao organizacije koje primaju i prosleđuju informacije, oni će vas kontaktirati da dobiju sve dodatne informacije potrebne za izradu postera i takođe pokušaju da saznaju da li će biti moguće motivisati grad u kome živite da se pridruži Balkan Solar Roofs!

Imajte na umu da ćete takođe morati da dodate detalje o vašoj lokaciji i informacije o instalaciji koju imate na svom krovu.

How is ‘Generated renewable energy’ calculated?

These figures are calculated when a user fills in specific information linked to the photovoltaics or thermal (hot water) installations on their roofs.

There are two different calculations that are carried out. One for photovoltaics and one for thermal (hot water)

For photovoltaics you need to choose the drop-down option – photovoltaics. This includes both monocrystalline and polycrystalline installations. Note that the calculation can only be done if you fill in the solar roof power and click on 'yes' for the question 'Is the power plant installed' and add the date of installation as shown on the screen print below. 

The following calculation is then used to calculate the renewable energy for photovoltaics.

Generated renewable energy = ''Specific photovoltaic power output'' x total kW installed i.e. Solar roof power x total number of days in operation

The Global Solar Atlas https://globalsolaratlas.info provides ''Specific photovoltaic power output'' data which is easily retrievable for all cities that will join the campaign and for the moment the following figures are used for our 3 pilot cities:

 • Poreč-Parenzo: 3,833 kWh/kWp per day
 • Mostar: 3,871 kWh/kWp per day
 • Kragujevac: 3,532 kWh/kWp per day

Below is a screen shot taken for Poreč to show how the data is sourced.

For Thermal (hot water) the calculation is different and thus requires the user to fill in different data as shown by the screenshot below.

For this calculation it is essential that you fill in your solar roof area in m2. The following calculation is then used.

Total energy produced = ((direct normal solar irradiation x efficiency factor of a solar thermal panel (default 70%) x surface area of solar thermal panel)/365) x total number of days in operation

The ''direct normal irradiatiation'' is sourced from the Global Solar Atlas https://globalsolaratlas.info for all participating cities and here are the figures for the three pilot cities: 

 • Poreč-Parenzo: 1.475 kWh/m2 per year
 • Mostar: 1.470 kWh/m2 per year
 • Kragujevac: 1.240 kWh/m2 per year

Below is a screen shot taken for Poreč-Parenzo to show how we find the figures.

Please note that we have chosen to use a default average efficiency factor of 70 percent taking into account that types of solar thermal panels made by different manufacturers can vary between 60 – 85% efficiency but that these figures are difficult to obtain.

Brojčani pokazatelji količine emisije ugljičnog dioksida (CO2) temelje se na podacima "Proizvedene količine obnovljive energije" figures calculated for  both the photovoltaic and thermal installations using the following computation.

CO2 saved =  Generated renewable energy x grid mix factor

For the grid mix factors we use primary energy factors sourced from the following website  https://app.electricitymaps.com . We use 5 year consumption figures per country and below are the figures that we are currently using for the 3 pilot cities:

 • Croatia: 0,000305 tCO2/kWh
 • Bosnia and Herzegovina: 0,000574 tCO2/kWh
 • Serbia: 0,000556 tCO2/kWh

Below is a screen shot to show how we use these figures.

TextDescription automatically generated

Again like for the CO2 figures the base figure is the total energy produced which is then multiplied by the electricity price as shown in the following calculation.

Saved so far = Total energy produced x electricity price

Electricity prices are sourced from the following website  and are provided per country https://countryeconomy.com/energy-and-environment/electricity-price-household. Here are the figures that are currently being used but they will be updated if we have cities joining from other countries:

 • Croatia: 0,1354 €/kWh
 • Bosnia and Herzegovina: 0,0887 €/kWh
 • Serbia: 0,0808 €/kWh

Below is a screenshot to show how the figures were sourced for Croatia.

  

For this calculation we make use of the figures that were calculated for CO2 saved and we carry out the following calculation

CO2 offset by trees = ((CO2 emission reduction/total number of days in operation)x365)/1 tree CO2 offset i.e. 0,024

The figure 0,024  for 1 tree CO2 offset is sourced from https://www.encon.eu/en/calculation-co2-offsetting-trees

Prve stvari koje treba uraditi u alatu za poster?

Nakon što ste se registrovali i dobili lozinku potrebno je da odete u gornji levi ugao sajta www.Balkan-solar-roofs.eu i kliknete na prijavu, unesete svoje korisničko ime i lozinku.

Kada se prijavite, stići ćete na ovu početnu stranicu (imajte na umu da je ovo ona za grad Mostar – za vas će imati naziv vašeg grada kojeg ste registrovali).

Prva stvar koju treba da uradite je da promenite lozinku

Ako kliknete na Uredi detalje o gradu, moći ćete da dodate informacije i o svom gradu na svom nacionalnom jeziku i da uključite fotografije svog grada. Imajte na umu da je to moguće učiniti na engleskom, hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku.

Takođe, možete dodati sve dokumente koji su povezani sa vašim gradom, uključujući sve komunikacione dokumente koje će drugi gradovi, koji su deo kampanje Balkan Solar Roofs, smatrati korisnim, klikom na Uredi podatke i dokumenta o gradu. Zabeležite jezik na kojem su dokumenti dostupni.

Ako imate gradske zgrade ili građane koji žele da naprave poster svog solarnog krova i imaju dostupnu fotografiju visokog kvaliteta, imajte na umu da ćete prvo morati da kliknete na dodaj novi zapis u adresaru.

Moraćete da dodate sledeće detalje – postoji zvezdica za polja koja su obavezna za popunjavanje.

Kada dodate kontakt, sačuvate ga i primetite da je moguće napraviti poster samo ako dodate geografsku lokaciju ove osobe ili javne zgrade sa solarnim krovom.

Imajte na umu da ako osoba nije dala saglasnost za deljenje lokacije, izaberite opciju skrivenu. Jedan kontakt može imati više lokacija.

Ovo se može uraditi dodavanjem adrese ili preciziranjem mesta na mapi.

Ako je građanin došao u Vašu kancelariju, biće veoma korisno da prikupite neke tehničke informacije u vezi sa solarnom instalacijom.

Ovo uključuje neke tehničke informacije kao što je tip tehnologije:

 • Fotonaponska
 • Termalna (topla voda)
 • Ostalo

Kada adresa bude sačuvana, moći ćete da kliknete na "Dodaj novi poster"

Zatim morate da izaberete sliku, tj. fotografiju koju želite da dodate na poster – po mogućnosti sliku zgrade i solarnog krova sa ljudima koji su na neki način povezani sa solarnim panelima.

Pokušajte da dodate sliku najvišeg mogućeg kvaliteta. Ovo će vam onda omogućiti da kreirate velike postere za štampanje. Imajte na umu da imate izbor da napravite poster u pejzažnom ili portretnom formatu ili za društvene medije (niži kvalitet) iu formatima A2/3/4 ili B2/3/4.

Takođe postoji veliki izbor za logo Balkan Solar Roofs. Logo je trenutno dostupan na albanskom, bosanskom, hrvatskom, grčkom, makedonskom i srpskom jeziku (latinica i ćirilica). Svaka zemlja će imati svoj nacionalni jezik, plus engleski, kao opciju.