Ukratko o Gradu Poreču-Parenzo

Hrvatska

Poreč-Parenzo139 (km2) Površina
16607 Stanovništvo
31 Solarnih elektrana
649 (kWp) Ukupna snaga
€ 379787 Ušteda do sada
184 Krovni ekvivalent

Zašto smo se pridružili Balkan Solar Roofs kampanji?

Grad Poreč-Parenzo vidi svoju budućnost kao ''Pametan Grad'', kako u području zgradarstva, javne rasvjete i prometa, tako i u svim ostalim područjima, s posebnim naglaskom na provedbu mjera i projekata u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, a s ciljem osiguranja održivog razvoja grada.

Grad koji razumije da su njegov najvažniji resurs njegovi građani i ljudi koji na njegovom području borave, osiguravanjem nad standarda u mnogim područjima, pa tako i u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, na svom putu izvrsnosti postavlja čvrste temelje održivog razvoja grada oblikuje Grad po mjeri svih svojih građana.

Koje su naše ambicije u energetskom i klimatskom smislu?

Grad Poreč-Parenzo, kao turistička top destinacija, još je 2012. godine slijedio svoju viziju o energetsko osviještenom europskom gradu, postavši potpisnikom Sporazuma Gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors). 2013. godine izradio je Akcijski plan energetski održivog razvoja (SEAP) za period od 2013. do 2020. godine, obvezavši se smanjiti emisije CO2 na svom području za 20%.

No, ubrzo, postao je svjestan činjenice da postupci ublažavanja neće biti dostatan alat za postizanje željenih ciljeva, 2016. godine, kao jedan od prvih 6 gradova u Republici Hrvatskoj, Grad Poreč-Parenzo postaje potpisnikom Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (engl. New integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), obvezujući se, kako na provedbu mjera i aktivnosti koje će u periodu do 2030. godine rezultirati 40%-tnim smanjenjem emisija CO2, tako i na provedbu mjera prilagodbe i povećanja otpornosti na klimatske promjene, istovremeno izradivši i Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP) i Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za period od 2020. do 2030. godine.

Koja je naša snaga da te ambicije pretvorimo u stvarnost?

Grad Poreč-Parenzo je grad pozitivnih demografskih kretanja, grad iznadprosječne infrastrukturne opremljenosti i komunalne uređenosti, te grad koji, u mnogim područjima, osigurava nad standarde za sve svoje građane:

  • u proteklih je 9 godina implementirao više od 40 projekata u području klimatsko-energetsko-okolišno održivog razvoja,
  • čije sunčane elektrane u periodu od 2015. godine bilježe 1.060.000 kWh proizvedene ''zelene'' električne energije,
  • u zadnje 4 godine postavio je 1.650 novih rasvjetnih tijela, čime su ostvarene uštede u utrošku električne energije od gotovo 76%, te pripadajuće smanjenje emisija CO2,
  • 2015. godine, postavio je prvu javnu, besplatnu punionicu za električna vozila, te danas na svom području broji ukupno 12 punionica, što ga u prosjeku po glavi stanovnika stavlja u sam vrh Republike Hrvatske,
  • kao prvi Grad u Republici Hrvatskoj, uveo je pilot projekt sustava javnog gradskog prijevoza isključivo vozilom na električni pogon,
  • čiji se građani i posjetitelji odmaraju na ''pametnim klupama'' na kojima svoje ''pametne uređaje'' pune ''zelenom'' energijom proizvedenom iz energije sunca,
  • u sklopu konferencije Pametni gradovi u Republici Hrvatskoj, dvije godine za redom, 2017. i 2018. godine, dobitnik je nagrade Pametni Grad i to u kategoriji pametnije energetike i okoliša,
  • Greenpeace u svom djelovanju spominje kao najproaktivniji Grad na Jadranskoj obali.

Resursi

Zanimljive činjenice


Prosečan broj sunčanih dana
6.6 hours/day
Proizvedeno energije do sada
3 GWh
CO2 ušteda do sada
0.839 kT CO2
Finansijska ušteda do sada
€ 379787
Krovni ekvivalent
Privatni: 138 | Javni: 46
Tehnologija
Fotonaponska: 169 | Termalna: 15
Vidi sve

Galerija


Poster Poster Poster Poster Poster