Privatnost podataka

U skladu s Opšom uredbom o zaštiti podataka i drugim zakonima koji se primenjuju na zaštitu ličnih podataka, izradili smo ovu politiku privatnosti kako bismo Vam pružili informacije o sakupljenim ličnim podacima i kako ih koristimo, s kojom svrhom. Balkanski solarni krovovi su projekat finansiran od EUKI 21_004 Solarni krovovi"s ugovornim brojem br. 81291626. Ovaj projekat je deo Evropske klimatske inicijative (EUKI). EUKI je instrument finansiranja projekata nemačkog Federalnog ministarstva za ekonomske poslove i akciju za klimu (BMWK). Poziv EUKI-ja za ideje projekata sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Glavni cilj EUKI-ja je podsticati saradnju u klimatskoj oblasti unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije gasova staklene bašte. Poštovanjem pravila ovog programa, kao i primenjivih zakona i propisa, osiguravamo ukupnu sigurnost i poverljivost vaših podataka, koji se obrađuju isključivo s jedinstvenim i isključivim ciljem pružanja informacija i objavljivanja inicijativa strogo vezanih za aktivnosti projekta. Veoma brinemo o vašoj privatnosti i informacije koje nam dostavljate tretiraju se s odgovornošću i poštovanjem i ne delimo ih s partnerima ili trećim stranama, osim ako to zahteva zakon.

Politika privatnosti ispod objašnjava kako EUKI-jev korisnik granta, Energy Cities (Udruga Loi de 1901, 2 chemin de Palente, F-25000 Besançon) (“mi”, “nas”) može prikupljati, čuvati i obrađivati vaše lične podatke, za koju svrhu i koja su vaša prava zaštite podataka.

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Prikupljamo vaše lične podatke kada se pretplatite na naše biltene i dobijanje pošte te kada se registrujete na naše događaje. Možemo prikupljati vaše lične podatke u bilo kojoj drugoj aktivnosti i događaju koji organizujemo. Možemo prikupljati vaše lične podatke iz javnih izvora na internetu u javnom domenu, kada je vaša profesionalna aktivnost direktno povezana s aktivnostima i radnim temama Balkan Solar Roofs-a.

KOJE VRSTE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO, ČUVAMO I OBRAĐUJEMO

Lični podaci koje možemo prikupljati, čuvati i obrađivati su: vaše ime i prezime, vaša e-mail adresa, vaš broj telefona, vaša radna pozicija i organizacija, poštanski broj radnog mesta.

ZA ŠTA KORISTIMO I OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE

Možemo koristiti vaše lične podatke da: 

  • vam pošaljemo email-ove o aktivnostima našeg projekta (ukoliko ste to zahtevali);
  • vam pošaljemo direktne email-ove za promociju naših događaja, projekata i novih publikacija povremeno.

Kada se registrujete na naše događaje, podaci koje dostavite na našim formama za registraciju koristimo za upravljanje vašom registracijom i da bismo vas obavestili u vezi događaja. Vaše ime i prezime, pozicija na poslu, organizacija i zemlja će biti uključeni u listu učesnika koja se distribuira tokom događaja. Broj telefona ili e-mail adresu ne dodajemo u listu učesnika naših događaja.

Možete se odjaviti od naših newsletter-a i mailing lista u bilo koje vreme, korišćenjem linka za pretplatu koji ćete pronaći u svakom izdanju našeg newslettera i u donjem zaglavlju (footer) svake poruke koju primite od naših mailing lista.

Vaši podaci se mogu podeliti sa EUKI osobljem odgovornim za upravljanje grantovima i njihovim izvođačima za kontrole nakon isteka projekta. Podaci se neće deliti sa drugim organizacijama, osim ukoliko to zahteva nadležna vlast ili imamo vašu izričitu dozvolu.

GDE I KOLIKO ĆE VAŠI PODACI BITI ČUVANI?

Vaši lični podaci će biti čuvani kod nas dok ne obavestite našeg zaštitnika podataka Nathalie Moroge na dpo@energy-cities.eu da želite da vaše informacije budu izbrisane. Vaši podaci se čuvaju na serveru našeg podugovarača FC-Net (6, rue Gérard Mantion, F-25000 Besançon) i u Energy Cities CRM sistemu, OHME (47 Rue de Paradis, 75010 Paris). Oba preduzeća se nalaze u Francuskoj i čuvaju svoje podatke u Francuskoj. Vaše lične informacije se neće čuvati izvan Evropske ekonomske oblasti, čak ni u virtualnom skladištu (Cloud Storage).

KOJA SU VAŠA PRAVA ZAŠTITE PODATAKA?

  • Imate pravo da od strane Energy Cities dobijete potvrdu da li se vaši lični podaci obrađuju od strane nas i da imate pristup njima.
  • Imate pravo da dobijete ispravku netačnih ličnih podataka i da se nepotpuni lični podaci dopune.
  • Imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka iz naših zapisa.
  • Imate pravo da se protivite ili da zahtevate ograničenje obrade.
  • Imate pravo da primite svoje lične podatke u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da ih prenesete drugom kontroloru.
  • Možete iskoristiti svoja prava kontaktirajući našeg zaštitnika podataka Nathalie Moroge na adresu dpo@energy-cities.eu. Odgovor ćemo dati što je brže moguće.

Podaci sa web stranice (saobraćaj, pregledi, broj korisnika) će biti analizirani kroz Wysistat, što je alat za merenje publike, koji omogućava pregled stvarnog saobraćaja na web stranici.

PROMENE U NAŠOJ POLITICI PRIVATNOSTI

Redovno proveravamo našu politiku privatnosti i objavićemo ukoliko se dese neke promene.