Uslovi Korišćenja

Izdavač web stranice.

Energy Cities
2 chemin de Palente
25000 Besançon – France
Tel.: + 33 (0)3 81 65 36 80
https://energy-cities.eu

Energy Cities je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa francuskim zakonom o udruženjima od 1901. godine.

SIRET No: 379 716 764 00012 – CODE APE / NAF: 9499Z

Uslovi upotrebe

Ovaj sajt je dostupan putem URL adrese https:// www.balkan-solar-roofs.eu/ i funkcioniše u skladu sa francuskim zakonodavstvom. Upotreba ovog web sajta regulisana je sledećim uslovima. Koristeći ovaj sajt, priznajete da ste pročitali i prihvatili ove uslove. Oni se mogu menjati u bilo koje vreme i bez obaveštenja od strane Energy Cities-a. Energy Cities ne može biti odgovoran na bilo koji način za neprimerenu upotrebu usluge.

Odgovornost za uređivanje

Energy Cities
2 chemin de Palente
25000 Besançon – France
Tel.: + 33 (0)3 81 65 36 80
https://energy-cities.eu

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane na web stranici su što tačnije, a web stranica se periodično ažurira, ali ipak može sadržati netačnosti, izostanke ili nedostatke. Ako pronađete nedostatak, grešku ili nešto što se čini kao kvar, molimo vas da nas obavestite putem obrasca za kontakt na web stranici, opisujući problem što preciznije (navodeći na koju stranicu se odnosi, pokretačku akciju, vrstu hardvera ili pregledača korišćenog itd.).

Sve preuzete sadržaje korisnik preuzima na svoj rizik i pod svojom isključivom odgovornošću. Stoga Energy Cities ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu na korisnikovom računaru ili gubitak podataka nakon preuzimanja.

Sve slike na ovoj web stranici nisu ugovorene.

Energy Cities neće prihvatiti odgovornost za hipertekstualne linkove sadržane na ovoj web stranici koji vode do drugih resursa na internetu.

SPOROVI

Ovi uslovi su regulisani francuskim zakonom, a bilo koji spor ili neslaganje koji može proisteći iz njihove interpretacije ili izvršenja biće predat isključivoj nadležnosti francuskog suda u sudskoj jedinici u kojoj Energy Cities ima registrovano sedište. Referentni jezik za rešavanje bilo kojeg spora je francuski.

PRAVO NA PRISTUP, ISPRAVKE, IZMENU I BRISANJE

U skladu s ovim zakonom, korisnici imaju pravo pristupa, ispravki, izmene i brisanja svojih ličnih podataka. Više informacija o ovom predmetu dostupno je na našoj web stranici posvećenoj našoj politici privatnosti.

POVERLJIVOST

Vaši lični podaci su poverljivi i neće se objavljivati trećim stranama bez vašeg pristanka.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi sadržaji na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na grafiku, slike, tekstove, videe, animacije, zvukove, logotipe, GIF-ove i ikone, kao i njihovo formatiranje su isključivo vlasništvo projekta Balkan Solar Roofs, izuzev žiga, logotipa ili sadržaja koji pripadaju drugim partnerima ili autorima.

Bilo kakvo reprodukovanje, distribucija, izmena, prilagođavanje, prenos ili objavljivanje, čak i delimično, ovih elemenata, je strogo zabranjeno bez izričite pismene saglasnosti Energy Cities-a. Ova reprodukcija ili prikazivanje, na bilo koji način, predstavlja prekršaj kažnjiv prema članovima L.3335-2  francuskog Zakonika o intelektualnom vlasništvu. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja kršenje koje može uzrokovati građansku i kaznenu odgovornost kršitelja. Osim toga, vlasnici kopiranog sadržaja mogu preduzeti pravne korake protiv vas.

Energy Cities takođe je vlasnik “prava proizvođača baza podataka” navedenih u Knjizi III, Naslov IV francuskog zakona o intelektualnom vlasništvu (Zakon br. 98-536 od 1. jula 1998.) vezanih za autorska prava i baze podataka.

Korisnici i posetioci web stranice mogu postaviti hiperlink na ovu web stranicu. Otvaranje ove web stranice unutar okvira ("framing") je zabranjeno, osim s izričitim prethodnim odobrenjem Energy Cities.

Za bilo koje zahteve za dozvolom ili informacije, molimo kontaktirajte ian.turner@energy-cities.eu.

Takođe, izgled ove web stranice zahteva korišćenje eksternih izvora slika čija smo prava osigurali ili čija su prava upotrebe otvorena.

Slike integrisane na ovoj web stranici ili su vlasništvo Energy Cities-a ili su slobodne od licenci osim ako nije drugačije naznačeno i dostupne su pod licencom Creative Commons.

Web design

Studio Mašina,

Svibovac 7, 10000 Zagreb, Hrvatska

Luka Borčić

 +385 (0) 923341416

lukadborcic [AT] gmail.com

Web development

Arnet digital

SR Nemačke 6, 10020 Zagreb, Hrvatska

Agim Ramqaj

+385992915500

arnet.digital

agim [AT] arnet.digital