Resursi

Popis korisnih dokumenata i internetskih stranica

FiltrirajDodatak Priručniku za Jedinice lokalne samouprave
  •   Dokument
  • 2022-12-14 10:21:03

Dodatak Priručniku za Jedinice lokalne samouprave

Upute i poveznice sa korisnim sadržajem za postizanje energetski održivog razvoja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Priručnik za predstavnike javnog sektora koji upravljaju razvojem Jedinica lokalnih samouprava
  •   Dokument
  • 2022-12-14 10:10:50

Priručnik za predstavnike javnog sektora koji upravljaju razvojem Jedinica lokalnih samouprava

Kako povećati korištenje sunčeve energije i potaknuti promjene u lokalnim zajednicama?