Resources

List of useful documents and web pages

Filter results •   Web page
 • 2023-01-27 00:25:24

#solarcet [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:24:21

#StrujuNaSunce [BA]

 •   Video
 • 2024-01-22 09:52:38

Balkan Solar Roofs promotion - regional [BA]

 •   Video
 • 2024-01-22 09:54:02

Balkan Solar Roofs promotion - REIC [BA]

Baza certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije
 •   Web page
 • 2023-01-25 14:19:04

Baza certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije [HR]

Izvadak iz registra certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije

Baza ovlaštenih projektanata obnovljivih izvora energije
 •   Web page
 • 2023-01-25 14:40:36

Baza ovlaštenih projektanata obnovljivih izvora energije [HR]

Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

 •   Document
 • 2023-01-04 16:23:29

BSR Charter_Bosanski [BA]

 •   Document
 • 2023-01-04 16:22:32

BSR Charter_english

 •   Document
 • 2023-01-04 16:52:06

Charter_Srpski [RS]

Dodatak Priručniku za građane
 •   Document
 • 2022-12-16 17:11:09

Dodatak Priručniku za građane [HR]

Poveznice na web stranice korisnog sadržaja

Dodatak Priručniku za Jedinice lokalne samouprave
 •   Document
 • 2022-12-14 10:21:03

Dodatak Priručniku za Jedinice lokalne samouprave [HR]

Upute i poveznice sa korisnim sadržajem za postizanje energetski održivog razvoja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Energija zajednice Vodič za općine
 •   Document
 • 2024-01-19 10:46:37

Energija zajednice Vodič za općine [BA]

 •   Video
 • 2023-01-27 00:22:38

Euroimpuls [BA]

18.06.2019.

 •   Document
 • 2023-12-18 12:44:18

FBiH policy recommendations

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:18:47

Grad Mostar potpisao Memorandum razumijevanja o priključenju EBRD Zelenim gradovima [BA]

 •   Video
 • 2023-01-27 00:22:07

Grad Mostar, DEI video o IMPULSE Mostar [BA]

 •   Video
 • 2024-01-22 13:33:30

Grad Poreč-Parenzo o EUKI projektu "Balkan Solar Roofs" [HR]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:17:12

Gradonačelnik Kordić zahvalio premijeru Hercegu na potpori u realizaciji važnih projekata [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:19:46

Imamo dosta zainteresiranih za nove investicije u Mostaru [BA]

 •   Video
 • 2023-01-27 00:20:41

IMPULSE Interreg MED Grad Mostar [BA]

 •   Video
 • 2023-01-27 00:21:29

IMPULSE Interreg MED Grad Mostar Video 2 [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:23:23

ImpulseOnline.eu [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:16:44

Info radionica za projekt ugradnje solarnih sistema privukla veliki broj građana Mostara [BA]

KAKO PODSTAĆI PROMJENE I POVEĆATI KORIŠTENJE SUNČEVE ENERGIJE U GRADOVIMA I OPŠTINAMA?
 •   Document
 • 2023-04-11 15:34:19

KAKO PODSTAĆI PROMJENE I POVEĆATI KORIŠTENJE SUNČEVE ENERGIJE U GRADOVIMA I OPŠTINAMA? [BA]

 •   Document
 • 2024-01-26 16:30:43

KAKO PODSTAĆI PROMJENE [BA]

 •   Video
 • 2023-11-10 10:28:58

Kragujevac Balkan Solar Roofs video [RS]

 •   Video
 • 2023-11-10 10:19:02

Mostar Balkan Solar Roofs promotion video [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:18:04

Mostar i Karsiyaka partneri u projektu energetske učinkovitosti obnove javnih objekata [BA]

 •   Document
 • 2023-07-04 12:06:57

Policy recomendations (Poreč-Parenzo)

 •   Document
 • 2024-01-26 16:28:53

POSTANI PROIZVOĐAČ-POTROŠAČ ENERGIJE! [BA]

POSTANITE PROIZVOĐAČ ⏤ POTROŠAČ ENERGIJE, PROSUMER!
 •   Document
 • 2023-04-11 15:32:57

POSTANITE PROIZVOĐAČ ⏤ POTROŠAČ ENERGIJE, PROSUMER! [BA]

Povelja - dokument za Jedinice lokalne samouprave
 •   Document
 • 2023-01-04 16:21:59

Povelja - dokument za Jedinice lokalne samouprave [HR]

Za Gradove i Općine koje se potpisivanjem dokumenta žele pridružiti i podržati Balkan Solar Roofs inicijativu

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:16:13

Poziv za info radionicu - projekt SolarCET [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:19:24

Predstavljena modernizacija sustava javne rasvjete Grada Mostara [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:18:24

Predstavnici Grada Mostara na energetskom summitu u Neumu [BA]

 •   Document
 • 2023-10-06 10:32:25

Preporuke sa radionice Kragujevac [RS]

Priručnik za građane koji žele postati proizvođač vlastite energije
 •   Document
 • 2022-12-14 10:16:53

Priručnik za građane koji žele postati proizvođač vlastite energije [HR]

Postani proizvođač - potrošač energije!

Priručnik za predstavnike javnog sektora koji upravljaju razvojem Jedinica lokalnih samouprava
 •   Document
 • 2022-12-14 10:10:50

Priručnik za predstavnike javnog sektora koji upravljaju razvojem Jedinica lokalnih samouprava [HR]

Kako povećati korištenje sunčeve energije i potaknuti promjene u lokalnim zajednicama?

 •   Document
 • 2023-10-04 14:12:47

Serbian recommendations for decision makers

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:17:40

Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u Federaciji BiH [BA]

Smjernice - Preporuke za Jedinice lokalne samouprave
 •   Document
 • 2023-07-26 23:19:00

Smjernice - Preporuke za Jedinice lokalne samouprave [HR]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:15:30

SolarCET: Online info radionica [BA]

24.11.2022 11:00

Solarni kalkulator - Na sunčanoj strani
 •   Web page
 • 2023-02-14 12:46:11

Solarni kalkulator - Na sunčanoj strani [HR]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:23:57

Solarni paneli [BA]

 •   Web page
 • 2023-01-27 00:24:55

UNDP Bosnia and Herzegovina [BA]

 •   Video
 • 2024-02-02 14:30:19

Video Balkan Solar Roofs City of Mostar 2 [BA]

 •   Document
 • 2023-12-18 12:45:37

Zaključci i preporuke info radionica_FBiH [BA]

КАКО ПОДСТАЋИ ПРОМЕНЕ И ПОВЕЋАТИ КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА?
 •   Document
 • 2022-12-16 17:03:14

КАКО ПОДСТАЋИ ПРОМЕНЕ И ПОВЕЋАТИ КОРИШЋЕЊЕ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА? [RS]

ПОСТАНИТЕ КУПАЦ ⏤ ПРОИЗВОЂАЧ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ!
 •   Document
 • 2023-04-11 15:36:43

ПОСТАНИТЕ КУПАЦ ⏤ ПРОИЗВОЂАЧ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ! [RS]