Pirot uz sunce

Pirot
Srbija

Pirot

1232 (km2) Površina
49894 Stanovništvo
22 Solarnih elektrana
346 (kWp) Ukupna snaga
€ 220294 Ušteda do sada
206 Krovni ekvivalent

Zašto smo se pridružili Balkan Solar Roofs kampanji?

Grad Pirot se kampanji Balkanski solarni krovovi pridružio u cilju povezivanja sa gradovima iz regiona koji su, kao i Pirot posvećeni korišćenju solarne energije. Na ovaj način ćemo biti u prilici da razmenimo iskustva, steknemo nova znanja o korišćenju ovog obnovljivog izvora energije, da se upoznamo sa rezultatima ostalih gradova i opština u ovoj oblasti i načinima kako su došli do njih.

Imajući u vidu da Pirot kontinuiranao sprovodi aktivnosti na stvaranju održivog modela, koji može da se primeni i u drugim oblastima obnovljivih izvora energije, kao i u većini svih segmenata funkcionisanja lokalanih zajednica, ovaj projekat smo videli kao šansu za unapređenje ovog modela.

Koje su naše ambicije u energetskom i klimatskom smislu?

Ambicije Pirota su da od grada u centru Balkana, postane grad na Jugoistoku Evrope, koji će maksimalno koristiti svoje lokalne resurse, vodeći računa prevashodno o zaštiti  životne sredine, a u želji da svim našim građanima bude dostupna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije.

U želji da i dalje budemo primer pozitivne prakse, mesto za život po meri i potrebama naših građana, u svim segmentima, a zasnovano pre svega na očuvanju zdrave životne sredine uz korišćenje svih prirodnih potencijala,  smanjenja posledica klimatski promena, kao i unapređenja energetske efikasnosti

Pirot je prepoznat i kao dobro mesto za evropske investicije, a do sada je sproveo čitav niz projekata sa partnerima iz Evropske unije, tako da je učešće u ovom projektu bilo i logičan nastavak daljeg usvajanja vrednosti od evropskih partnera koji imaju veće znanje i iskustvo

Koja je naša snaga da te ambicije pretvorimo u stvarnost?

Iskorišćenje povoljnog geografskog položaja, na krajnjem jugu Republike Srbije, sa velikim brojem sunčanih dana, veliko dosadašnje iskustvo u realizaciji niza projekata u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i jasna vizija i cilj i realna procena, želja, potreba i mogućnosti su snage koje grad Pirot ima i koje će, nadamo se doprineti da se naše ambicije pretvore u stvarnost.

Zanimljive činjenice


Prosečan broj sunčanih dana
5.2 hours/day
Proizvedeno energije do sada
3 GWh
CO2 ušteda do sada
1.408 kT CO2
Finansijska ušteda do sada
€ 220294
Krovni ekvivalent
Privatni: 25 | Javni: 181
Tehnologija
Fotonaponska: 77 | Termalna: 129
Vidi sve

Galerija


Poster Poster Poster Poster Poster