Lapovo

Lapovo
Srbija

Lapovo

40 (km2) Površina
7422 Stanovništvo
1 Solarnih elektrana
9900 (kWp) Ukupna snaga
€ 985644 Ušteda do sada
1980 Krovni ekvivalent

Zašto smo se pridružili Balkan Solar Roofs kampanji?

Pridruživanje zajednici u cilju energetske tranzicije Balkana. 

Koje su naše ambicije u energetskom i klimatskom smislu?

Opština Lapovo, kao najmanja opština u Šumadijskom okrugu, predstavlja primer dobre prakse u oblasti solarne energije i energetske efikasnosti. Naime, ove godine je otvorena najveća solarna elektrana u Srbiji što pokriva 2100 domaćinstava električnom energijom na godišnjem nivou u ovoj opštini. Ova opština, u narednom periodu želi da nastavi sa promovisanjem prednosti koje oblast energetske efikasnosti nudi i pruži građanima podršku u oblasti instalacije solarnih panela i korišćenja solarne energije. Ova opština želi da podstakne i druge, veće opštine da se pridruže energetskoj zajednici.

Koja je naša snaga da te ambicije pretvorimo u stvarnost?

Opština Lapovo je visoko razvijena opština u kojoj se kontinuirano stvaraju nova radna mesta kroz efikasnu politiku privlačenja investitora, baziranu na iskorišćavanju konkurentskih prednosti, proisteklih iz povoljnog geostrateškog položaja na Koridoru 10. Razvoj MSP sektora je baziran na uslugama iz oblasti građevinske industrije, proizvodnji zdrave hrane i turizmu. Teritorija opštine Lapovo je urbanistički i infrastrukturno uređena i potpuno komunalno opremljena gradska sredina sa efikasnom lokalnom samoupravom koja uspešno razvija regionalna, nacionalna i međunarodna partnerstva. Ekološki je zdrava i komunalno potpuno uređena sredina koja poštuje principe održivosti i očuvanja životne sredine, sa stanovnicima koji imaju visoko razvijenu ekološku svest.

Zanimljive činjenice


Prosečan broj sunčanih dana
unknown
Proizvedeno energije do sada
11 GWh
CO2 ušteda do sada
6.299 kT CO2
Finansijska ušteda do sada
€ 985644
Krovni ekvivalent
Privatni: 0 | Javni: 1980
Tehnologija
Fotonaponska: 1980 | Termalna: 0
Vidi sve

Galerija


Poster Poster Poster Poster Poster