Grad Mostar - 'Grad dobre energije'

Grad Mostar - 'Grad dobre energije'

Grad Mostar - 'Grad dobre energije'

Grad Mostar kao predvodnik i motivator energetske tranzicije – 'Grad dobre energije'