Novigrad-Cittanova

Hrvatska

Novigrad-Cittanova

27 (km2) Površina
3883 Stanovništvo

Zanimljive činjenice


Prosečan broj sunčanih dana
unknown