Križevci

Hrvatska

Križevci263 (km2) Površina
19052 Stanovništvo
5 Solarnih elektrana
200 (kWp) Ukupna snaga
€ 0 Ušteda do sada
0 Krovni ekvivalent

Zašto smo se pridružili Balkan Solar Roofs kampanji?

Grad Križevci se u posljednjih nekoliko godina promovirao kao pionir inovativnih modela financiranja obnovljivih izvora energije (OIE) i sve je bliže ambicioznom cilju da postane energetski neovisan grad i grad otporan na klimatske promjene do 2030.godine.

Grad intenzivno radi na ublažavanju klimatskih promjena kroz provedbu mjera koje će ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije, kao što su potpora građanima za ugradnju OIE na obiteljske kuće, kroz ugradnju OIE na javne zgrade, na tlo i istraživanje geotermalnog potencijala za grijanje.

Koje su naše ambicije u energetskom i klimatskom smislu?

S ciljem ublažavanja klimatskih promjena Grad Križevci pristupio je Sporazumu gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors) u srpnju 2011.godine. Godine 2012. prihvaćen je Akcijski plan održivog energetskog razvoja (engl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP), a u prosincu 2019.godine, nakon potpisivanja novog i proširenog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors) for Climate & Energy) prihvaćen je Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) u kojem je postavljen cilj smanjenja emisije CO2 za najmanje 40%.

Grad je svoju misiju energetski neovisnog grada definirao i svojim strateškim dokumentima poput Plana razvoja Grada Križevaca od 2021. do 2030. - Godine 2030. Križevci su energetski neovisan grad novih generacija odgojenih u duhu suživota s prirodom, brige za okoliš i održivog gospodarenja prirodnim resursima, educirani da svojim znanjem i vještinama stvaraju nove vrijednosti lokalnog gospodarstva, poštuju i čuvaju bogatu križevačku kulturno-povijesnu baštinu te brinu o ranjivim skupinama društva.

Koja je naša snaga da te ambicije pretvorimo u stvarnost?

Grad Križevci ima snažnu volju transformirati grad u energetski neovisan grad i grad otporan na klimatske promjene. Predvođeni Gradonačelnikom koji je član uprave Energy Citiesa, djelatnicima gradske uprave i drugih organizacija u gradu, ali i građanima, provode se brojni projekti koji će pridonijeti ostvarenju ciljeva.

Provedba mjera predloženih u SECAP-u ostvarile su prve dvije godine uštede energije u iznosu od 4.325,64 MWh pri čemu je godišnje smanjenje emisije CO2 smanjeno za 765,72 tCO2. Do sada je u gradu izgrađeno 125 solarnih elektrana na obiteljskim kućama ukupne snage preko 800 kW i 9 elektrana na tvrtkama, ustanovama i javnim objektima ukupne snage 700 kW, a do kraja 2023. godine izgraditi će se 6 novih solarnih elektrana na javnim zgradama ukupne snage 230 kW. Tijekom 2024. godine planirana je izgradnja velike solarne elektrane snage 7 MW, koja će se financirati sredstvima građana.

Usvojen je urbanistički plan uređenja nove eko četvrti u kojoj će se koristiti isključivo obnovljivi izvori energije kao što su solarna energija, dizalice topline, geotermalna energija za grijanje i sl.
Grad razvija i biciklističku infrastrukturu, radi na uspostavi zelenog javnog prijevoza te ulaže znatna sredstva u ublažavanje efekta toplinskih otoka sadnjom drveća na kritičnim mjestima.

Zanimljive činjenice


Prosečan broj sunčanih dana
unknown
Proizvedeno energije do sada
0 kWh
CO2 ušteda do sada
0.000 g CO2
Finansijska ušteda do sada
€ 0
Krovni ekvivalent
Privatni: 0 | Javni: 0
Tehnologija
Fotonaponska: 0 | Termalna: 0